WWW.RELIGIE.XMC.PL

SKLEP CBD

Islam

Islam Koran

Wyznanie Wiary (shahada); Tylko Bóg Jedyny jest godny czci i wiary, a Muhammad jest Bożym Wysłannikiem do wszystkich ludzi, aż po Dzień Sądu Ostatecznego. posłannictwo Muhammada nakłada na wszystkich muzułmanów obowiązek traktowania Jego życia jako przykładu i wzorca…

Modlitwa (Sala); Modlitwy, które są obowiązkiem wobec Boga, należy odmawiać pięciokrotnie w ciągu dnia. Modlitwa umacnia i ożywia wiarę w Bogu, oczyszcza duszę u osłabia pokusę grzechu a tym samym korzystnie wpływa na poziom moralności człowieka. Miesięczny Post w Ramadanie (Saum); przez cały miesiąc Ramadanu, od pierwszego brzasku aż do zachodu słońca

Muzułmanie powstrzymują się od picia, jedzenia i stosunków małżeńskich, a także wystrzegają się złych myśli i pożądań. Post uczy miłości, szczerości i poświęcenia, rozwija cierpliwość , altruizm i opanowanie – tym samym kształtuje zdrową postawę społeczną wiernych. Jałmużna (Zaka); Wierny powinien wydać 2.5% w stosunku rocznym od swoich oszczędności pod warunkiem, że te oszczędności przekroczą pewien określony próg (jest to, jeśli chodzi o Złoto, 80 gramów) i on będzie je miał przez cały rok, na poprawę warunków życia najuboższych. Sumy te uważane są za oczyszczające inne majątki, a ich wydanie jest religijnym obowiązkiem. Pielgrzymka do Mekki (Hadż); Pielgrzymka do Mekki należy odbywać przynajmniej raz w życiu, o ile pozwala na to stan majątkowy i zdrowia wiernego. Ponadto za akt religijny uważany jest każdy inny czyn dokonany z myślą o wypełnieniu woli Boga.

Islam nakazuje wiarę w jedność i wszechwładzę Boga. Wiara ta uświadamia człowiekowi głęboki sens istnienia Wszechświata, a także pozwala określić miejsce, jakie w nim zajmuje istota ludzka. Wiara uwalnia od wszelkich obaw i przesądów, daje poczucie obecności Boga Jedynego, nakazuje wywiązywać się z obowiązków wobec Niego. Powinna się ona jednak sprawdzać w czynach, gdyż sama jako taka, jest niewystarczająca, ani niewystarczające jest wyrażanie jej słowami. Islam odrzuca ideę ludu wybranego i nakazuje patrzeć na całą ludzkość jak na jedną rodzinę, która podlega wszechwładzy Boga – Stwórcy i Żywiciela nas wszystkich, a jedyną i prawdziwą drogę do Nieba jest wiara i dobre uczynki. Tak więc stosunek człowieka do Boga jest w Islamie osobisty i bezpośredni, nie wymaga żadnych orędowników czy pośredników.

  Każdego muzułmanina, czyli wyznawcę islamu obowiązują:  

  • 1) szahada (wyznanie wiary).
  • 2) salat (modlitwa).
  • 3) zaka (jałmużna).
  • 4) saum (post).
  • 5) hadżdż (pielgrzymka do Ka’by).  

Obowiązki te nazywają się w teologii muzułmańskiej pięcioma filarami islamu. Szerzenie ich, zalecane przez Koran za pomocą oręża, czyli przez świętą wojnę, nazywa się dżihad.  

Modlitwa jest odmawiana przez wyznawców islamu: o świcie, po południu, o zachodzie słońca i gdy zapadnie noc. Podczas modlitwy muzułmanin winien być w stanie nakazanej czystości, tj. umyć ręce, twarz i nogi. Stać w miejscu czystym (najczęściej na specjalnym dywaniku), być odwróconym w kierunku Mekki, modlić powinien się tylko w języku proroka, tj. arabskim. Trzonem modlitwy jest pierwsza sura Koranu (fatiha).  

Szczególnie ważna jest modlitwa piątkowa, ma charakter publiczny i jest obowiązkowa dla wszystkich dorosłych mężczyzn, odbywa się w południe. W czasie tego nabożeństwa jest wygłaszane kazanie (hutba) przez prowadzącego modły imama. Zaka (jałmużna) początkowo miała charakter dobrowolnej daniny, z czasem stała się obowiązkową daniną od majątku. Saum (post) obowiązuje raz w roku w miesiącu ramadan i polega na powstrzymaniu się od spożywania wszelkich pokarmów i picia od świtu do zachodu słońca. Hadżdż, pielgrzymka, którą raz w życiu musi odbyć do Mekki każdy muzułmanin i muzułmanka.