WWW.RELIGIE.XMC.PL

SKLEP CBD

Wiara Pierwotna na Świecie

niebo wiara religia

Wzdłuż brzegów Amazonki i Missisipi i na wyspach Pacyfiku istniały wioski największe, czasami miały tysiąc lub więcej mieszkańców. Niektóre były zorganizowane w konfederacje z tendencjami do formowania prawdziwej państwowej struktury.