WWW.RELIGIE.XMC.PL

SKLEP CBD

Chrześcijaństwo

Krzyż chrzścijański

Nauczanie chrześcijańskie opiera się na Biblii – zbiorze pism objawionych przez Boga a spisanych przez ludzi na przestrzeni wieków. Jest w niej zawarta historia świata, nauczanie, prawo, historia życia Jezusa, zapis jego Dzieła oraz opis początków chrześcijaństwa.