WWW.RELIGIE.XMC.PL

SKLEP CBD

Światopogląd Szamański Wiary

Wiara Wolność Poglądy religijne

Światopogląd szamański jest wynikiem nałożenia się na siebie dwóch oglądów świata: uzyskanego w stanie zwykłej świadomości oraz pochodzącego z wizji halucynacyjnych. Zgodnie z nim, świat zbudowany jest z trzech warstw…

Tagi : , ,